«2002—2022». Costa de Galicia, març 2022. Fotografia, Animació GIF. 

Toni Benlliure G22 1
Toni Benlliure G22 2